TJENESTER

Vidar Omdal Maskin er en liten men allsidig entreprenør med over 30 års erfaring. 

GRAVING

Vi utfører alt i graving og planering

TRANSPORT

Vi gjør transport av masser, med eller uten kran og har også krokbil.

ANNET

Har du jobben, har vi løsningen. Ta kontakt ang ditt prosjekt.

Graving // planering

 • Utgraving av hustomter/industritomter
 • Riving/saneringsarbeider
 • Kabel-, gass-, bredbåndsgrøfter
 • VA-anlegg/dreneringsarbeider

Transport // 

 • Transport av masser
 • Transport med kran
 • Transport med kran/grab
 • Krokbil transport/flaktransport
 • Transport med semitraller
 • Maskintransport

Annet // 

 • Snørydding og strøing
 • Sprengningsarbeider
 • Natursteinsmurer
 • Kant og belegningsstein
 • Levering av grus, pukk og sollet jord
 • Teletining

KONTAKT OSS